PK-78 Election Results 2024

Khyber Pakhtunkhwa Assembly Election Results Of PK-78 - 2024
Position Candidates Party Votes
1 Zahir Khan PML-N flag 22559
2 Zahir Shah JUIF flag 7558
3 Asim Khan IND-PTI flag 5061
4 Shafat Ur Rehman PPPP flag 3418
5 lzhar Ullah Khalil ANP flag 2956
6 Qaim Shah JIP flag 2080
7 Muhammad Qaisar Khan TLP flag 1083
8 Syed Hayat Ullah Khan JUP flag 691
9 Wajid Khan IND flag 216
10 Muhammad Nadeem IND flag 140
11 Khalid Khalil IND flag 69
12 Khursheed Alam IND flag 62
13 Muhammad Asim Khan IND flag Un-Contested
14 Fahim Ahmad PTIP flag Un-Contested
15 Ibrahim Khan IND flag Un-Contested
16 Muhammad Majid IND flag Un-Contested
17 Muhammad Riaz IND flag Un-Contested
18 Amir Khan IND flag Un-Contested
19 Amil Azam IND flag Un-Contested
Khyber Pakhtunkhwa Assembly Election Results Of PK-78 - 2018
Position Candidates Party Votes
1 Samar Haroon Bilour ANP flag 20916
2 Muhammad Irfan S/o Abdu.. PTI flag 16819
3 Abid Ullah Khan IND flag 287
4 Muhammad Aslam Khan IND flag 218
5 Muhammad Irfan S/o Muha.. IND flag 199
6 Mohsin Zeb IND flag 177
7 Mahad Tariq TLP flag 174
8 Muhammad Bilal PJDP flag 115
9 Javed Nasim PML flag 37
10 Kashan Ahmad IND flag 22
11 Aurangzeb Khan APML flag 17
12 Niaz Muhammad Momand IND flag 1
13 Muhammad Ismail IND flag Un-Contested
Khyber Pakhtunkhwa Assembly Election Results Of PK-78 - 2013
Position Candidates Party Votes
1 Habib Ur Rahman JI flag 12486
2 Qaisar Wali Khan ANP flag 8839
3 Sardar Ali Khan PML-N flag 6601
4 Sher Zaman Khan AWP flag 2879
5 Bakh Rad Ali PPPP flag 2047
6 Syed Irfan Ali Shah PTI flag 1781
7 Professor Hameed Ur Rah.. QWP flag 1493
8 Mulana Shams Ul Arifeen.. JUI-F flag 1357
9 Mufti Abdus Salam JUPN flag 346
10 Inam Ullah IND flag 40
11 Shafi Ullah IND flag 36

Other Seat of Khyber Pakhtunkhwa Assembly

Pakistan Provincial Assembly

Reviews & Comments